Vývoj nemoci

Průběh onemocnění je individuální a u jednotlivých pacientů se liší. Záleží na mnoha faktorech (viz Prognóza). Zpravidla prochází nemocný těmito stadii:

 

A: Premorbidní dispozice

Období zhruba do patnácti let života dítěte (u někoho ale i déle) nemusí být ničím zvláštní. Pokud jsou nějaké příznaky přítomny, bývá to jen málo nápadné samotářství či poruchy pozornosti.

 

B: Prodromy

Příznaky jsou již nápadnější, bývá to samotářství, nemluvnost, trochu smutné ladění nebo sklon ke vztahovačnosti. Přesto nejsou většinou příznaky tak závažné, abychom mohli s jistotou říci, že zrovna u tohoto člověka se objeví projevy schizofrenie. Lidé v tomto období procházejí krizí, jsou v pubertě. Odchylky v chování ještě nemusí automaticky znamenat postižení psychiky. Před první epizodou dochází zpravidla ke zhoršení výkonnosti a emotivity. Tento pokles je pozvolný.

 

C: První epizoda

První epizoda znamená náhlou změnu v chování nemocného. Objevují se bludy a halucinace (viz Příznaky), emoce nepřiměřené situaci, rozbíhavé až úplně nesouvislé myšlení apod. Okolí bývá zděšeno a většinou přiveze pacienta k hospitalizaci. Po první atace je prognóza dobrá: tři čtvrtiny pacientů se po několika týdnech vracejí domů v pořádku.

 

D: Relapsy

U větší části pacientů se ale po čase onemocnění opět vrátí – mluvíme o relapsu. Toto období trvá desítky let. Délka a množství relapsů závisí na mnoha faktorech (viz Prognóza). Období relapsů se ale u podstatné části osob střídají s obdobími bez příznaků nebo jen s následky onemocnění – takzvaným reziduem.

 

E: Reziduum

Reziduální schizofrenie je stav po odeznění akutních příznaků ataky (viz Slovníček pojmů). Symptomy již nejsou tak výrazné. Zůstává jakési podivínství, menší ochota k aktivitě, zanedbávání sebe a vztahů s okolím a menší intenzita prožívání. Slovní projev je chudý obsahem i množstvím, člověk se při řeči dívá málo druhému do očí.

 

F: Prognóza

Na průběh nemoci mají výrazný vliv tyto faktory: ∙
  • pohlaví (ženy mají lepší prognózu)
  • rychlost nástupu onemocnění – čím rychlejší je nástup, tím je prognóza příznivější
  • míra přizpůsobivosti ve společnosti před vznikem onemocnění
  • manželský stav (vdané a ženatí mají lepší prognózu, stav se horší po rozvodu)
  • zneužívání dalších látek (cigarety, marihuana, kokain) zhoršuje vyhlídky nemocného
  • negativní příznaky – čím více negativních příznaků jedinec má, tím je jeho prognóza horší
  • správně zvolená léčba
  • spolupráce pacienta na léčbě

Poradna lékaře

Dotaz:
Co je to indukovaná psychóza?

Odpověď:
Jde o stav, kdy jedna osoba trpí psychotickou ...

VSTOUPIT

Na cestě

Bez omezení