Příznaky

Schizofrenie se projevuje mnoha příznaky. Některé jsou patrné navenek (např. snížení emotivity nebo změny v řeči), jiné se odehrávají pouze v hlavě nemocného.

  • Bludy – poruchy myšlení, nemocný má například bludné přesvědčení o tom, že ho někdo sleduje, že ho někdo kontroluje, že má nadpřirozené schopnosti apod.

  • Halucinace – poruchy vnímání, osoba vidí nebo slyší to, co ostatní lidé neslyší nebo nevidí. Například je přesvědčena, že k ní mluví hlasy, které jí něco radí nebo komentují její jednání. Může vidět osobu, jež neexistuje – mluvit s ní, poslouchat ji.

  • Poruchy jednání – je logické, že se potom daný člověk chová pro ostatní nesrozumitelným podivným způsobem (bojí se, je agresivní, dělá různé nesmyslné rituály, mluví k někomu, koho nevidíme apod.).

  • Ztráta správného pohledu na sebe sama – člověk se schizofrenií je přesvědčen, že je zcela psychicky zdráv.

  • Pocit, že mu někdo „vkládá“ myšlenky do hlavy, nebo mu je naopak někdo „odebírá“, pocit že některé myšlenky nejsou jeho.

  • Myšlenky se v mysli objevují spolu se zvukem, jsou ozvučené.

  • Změny v řeči – ochuzení výrazových prostředků, zárazy v průběhu mluvy, používání vlastních nových slov (neologismů), nesouvislá nebo nepřiléhavá řeč.

  • Nečinnost, ztráta zájmů, bezcílnost

  • Snížení emotivity – schopnosti vyjádřit svoje pocity a vnímat emoce druhých, ztráta kontaktu s blízkými lidmi

  • Snížení intelektových schopností

Poradna lékaře

Dotaz:
Co je to indukovaná psychóza?

Odpověď:
Jde o stav, kdy jedna osoba trpí psychotickou ...

VSTOUPIT

Na cestě

Bez omezení