Slovníček pojmů

Abulie – porucha vůle, pro člověka je problém se samostatně rozhodovat, stává se nečinným

Afekt – silná emoce, rychle začíná a rychle odeznívá

Alogie – zchudnutí mluvy

Anhedonie – neschopnost pociťovat radost

Antipsychotika – léky na schizofrenii a schizofrenii příbuzné choroby

Ataka nemoci – vyjadřuje, že onemocnění přišlo rychle, jako by nemoc najednou zaútočila na psychiku člověka

Blud – porucha myšlení, nevývratné přesvědčení (člověk se schizofrenií si nenechá vysvětlit, že nemá božské schopnosti, že ho soused nechce zabít apod.)

Deprese – špatná nálada trvající delší dobu bez zřetelné vyvolávající příčiny (nemocný „nemá důvod“ být smutný)

Halucinace – porucha vnímání (u schizofrenie jsou přítomny nejčastěji sluchové halucinace, ale mohou být přítomny i zrakové a výjimečně i čichové, chuťové, hmatové halucinace); příkladem je slyšení hlasů, vidění postav, jež ostatní nevidí, apod.

Hebefrenní – klackovitý, chovající se jako nevychované dítě

Katatonní – strnulý

Negativní příznak (symptom) – vyjadřuje úbytek původních schopností (zchudnutí mluvy neboli alogie, ztráta zájmů neboli anhedonie apod.)

Neologismus – nové slovo

Paranoia – přesvědčení nebo pocit nemocného, že mu někdo chce ublížit

Psychóza – obecně porucha vnímání okolního světa, spojená s poruchou chování a přítomností bludů

Pozitivní příznak (symptom) – něco, co je na pacientovi se schizofrenií „navíc“ a dříve to nebylo – bludné přesvědčení a názory, halucinace apod.

Premorbidní – přítomný před vznikem nemoci; psychiatři zpravidla porovnávají předchozí úroveň schopností (premorbidní úroveň) se současným stavem pacienta

Prodromy – příznaky objevující se ještě před vznikem vlastního onemocnění, „poslíčkové“

Psychofarmakum – lék určený pro léčbu duševních nemocí nebo příznaků duševní choroby

Reziduum – zbytek, u schizofrenie znamená neúplné vymizení příznaků po atace nemoci

Simplexní – jednoduchý

Stupor – strnulost, nehybnost

Úzkost – pocit neurčité obavy

Poradna lékaře

Dotaz:
Co je to indukovaná psychóza?

Odpověď:
Jde o stav, kdy jedna osoba trpí psychotickou ...

VSTOUPIT

Na cestě

Bez omezení