Laik menu

 

Anketa

 

Žije ve Vašem okolí pacient se schizofrenií?

 

Ano, přímo v mé rodině

 

2042

 

Ano, v sousedství

 

967

 

Neznám nikoho takového

 

1365

 

Nevím

 

798

 

Životní příběhy

Chronická schizofrenie

Chronická schizofrenie se vyskytuje jen asi u jedné třetiny nemocných se schizofrenií. Přečtěte si příběh člověka, který si sáhl až na dno své psychiky. Byl deset let hospitalizován v psychiatrické léčebně, jeho stav byl všeobecně považován za špatný a bez větších vyhlídek. Přesto jednu lékařku napadlo přidat mu ještě jeden lék proti schizofrenii. Kupodivu nastalo výrazné zlepšení.

Co se stalo?
Mladý muž se začal špatně soustředit, byl přesvědčen, že ho někdo pozoruje. Vyhledával meditaci a léčitele. Přestal vyhledávat společnost. Měl dojem, že je „napojen“ na jiné lidi. Slyšel hlas, který mu něco vyčítal. Byl měsíc hospitalizován na psychiatrii a po zlepšení stavu propuštěn. Po několika letech ale došlo k velkému zhoršení psychického stavu. Nekomunikoval s nikým, přestal meditovat. Opět měl pocit, že je jeho psychika napojena na známého a ten ho „vysává“. Nabyl přesvědčení, že ho rodiče v dětství sexuálně zneužívali, že „po něm jdou“ a chtějí ho zabít. Oba vážně fyzicky napadl.

Průběh léčby
Nemocný byl deset let hospitalizován a jeho stav se přes veškerou péči zhoršoval. Zahleděl se do sebe, ztrácel emoce, vůli něco dělat. Ztrácel zájem o realitu, občas se u něj objevovaly bludy (viz Slovníček pojmů). Lékaři zkoušeli veškeré dostupné léky – prášky, injekce i dlouhodobě se vstřebávající preparáty. Přesto byl poslední tři roky stažený do sebe. Odmítal i návštěvy matky, která jediná s ním udržuje kontakt. Ošetřující lékařku napadlo přidat k léčbě ještě lék aripiprazol. Zlepšení bylo zjevné: Pacient začal daleko více používat mimiku obličeje, začal o sebe více dbát. Rozesílal dopisy dřívějším kamarádům, příbuzným, včetně matky. Dopisy byl krátké, sdělující, že je má rád.

Komentář
Tento případ patří mezi ty vůbec nejtěžší v celé republice. Jen u menší části osob se schizofrenií má onemocnění takto těžký průběh. Přesto zde vidíme, že i po dlouhé době může změna léků nebo třeba nové léky změnit chování a prožívání nemocných. Není proto nikdy důvod se vzdávat.

Zdroj: Bakešová D. Oživení u pacienta s chronickou schizofrenií. Psychiatr Pro Praxi 2008;9(3):137.

Poradna lékaře

Dotaz:
Co je to indukovaná psychóza?

Odpověď:
Jde o stav, kdy jedna osoba trpí psychotickou ...

VSTOUPIT

Na cestě

Bez omezení