Zdravotní rizika

Na co si dát pozor

Lidé se schizofrenií častěji zneužívají návykové látky (marihuanu, kokain). Ti, kteří užívají marihuanu, mají přitom podstatně horší prognózu. Za zmínku stojí fakt, že kouření marihuany u predisponovaných jedinců schizofrenii vyvolá.

Asi u pětiny nemocných se objeví depresivní stavy během prvních let onemocnění. Je třeba si všímat příznaků hrozící sebevraždy:

  • chorobně smutná nálada
  • bilancování života
  • vypořádávání záležitostí

Častěji se objevuje sebepoškozování. Je dobré si všímat stavu kůže, příjmu potravy, hygieny apod.

Poradna lékaře

Dotaz:
Co je to indukovaná psychóza?

Odpověď:
Jde o stav, kdy jedna osoba trpí psychotickou ...

VSTOUPIT

Na cestě

Bez omezení