Pro pečující

Dozvědět se, že blízká osoba trpí schizofrenií, je většinou hrozná zpráva. Člověk neví, co všechno to znamená, jak se bude nejspíše stav nemocného vyvíjet, co má dělat.

Zde vám nabízíme několik rad, jak jednat s člověkem se schizofrenií:

 • Obecně je dobré si nemocného všímat (ale ne nějak křečovitě). Můžete včas odhalit známky zhoršování stavu, poškozování se apod. (viz Zdravotní rizika).
 • Dohlížejte, aby užíval předepsané léky. Pokud máte podezření, že léky neužívá, snažte se s ním domluvit a informujte ošetřujícího lékaře. Snažte se mít přehled o aktivitách. Můžete zjistit počínající ataku schizofrenie, než se rozvine do velkých rozměrů.
 • V komunikaci nemá zpravidla smysl vyvracet bludy (viz Příznaky). Nenechte se ale do bludového světa vtáhnout. Myslete si své, ale nehádejte se.
 • Včas si všímejte agresivního chování. Pokud se vyskytne, snažte se myslet na své bezpečí a zavolejte včas pomoc. Nemocného se ale zbytečně neobávejte, není-li k tomu objektivní důvod. Budete-li se od něj izolovat, snížíte podstatně jeho vyhlídky na lepší budoucnost.
 • Podporujte jeho samostatnost a zájmy. U člověka bez zřetelného postižení to přispívá k udržení a rozvíjení původních schopností. Samozřejmě i člověk s těžkou formou schizofrenie může dostávat malé úkoly (poproste ho o něco), jaké zvládne. Chvalte ho za ně, chvalte ho i za snahu.

Ošetřujícího lékaře je vhodné se zeptat na tyto věci:

 • Nepotřebuje slyšet také nějaké informace o průběhu domácí léčby a vůbec o životě vašeho blízkého také od vás?
 • Jaký je rozsah prací, které může nemocný vykonávat. Přílišné přetěžování nebo naopak vyřazení nemocného z chodu domácnosti je zbytečně stresující a zhoršuje komunikaci v rodině.
 • Jak řešit komunikační problémy s nemocným. Je vhodné, pokud máte problém, si připravit vylíčení krizové situace s otázkou, jak máte v takové situaci reagovat.
 • Kontakty – kde je v okolí nejbližší:
  • pracoviště provádějící rehabilitaci
  • chráněná dílna
  • sociální pracovnice
  • centrum pomoci

Poradna lékaře

Dotaz:
Co je to indukovaná psychóza?

Odpověď:
Jde o stav, kdy jedna osoba trpí psychotickou ...

VSTOUPIT

Na cestě

Bez omezení