Příznaky pozitivní

„Pozitivními“ symptomy mají lékaři na mysli, že se u nemocného vyskytují nápadné příznaky nepřítomné dříve před vypuknutím nemoci. Není na nich samozřejmě nic pozitivního ve smyslu veselého nebo radostného. Okolí obvykle vyděsí, nebo jsou alespoň nepříjemné. Je třeba být připravený na jednání s člověkem s výraznými pozitivními příznaky.

Pozitivní příznaky (symptomy):

  • Bludy – poruchy myšlení, nemocný má například bludné přesvědčení o tom, že ho někdo sleduje, že ho někdo kontroluje, že má nadpřirozené schopnosti apod.

  • Halucinace – poruchy vnímání, osoba vidí nebo slyší to, co ostatní lidé neslyší nebo nevidí. Například je přesvědčena, že k ní mluví hlasy, které jí něco radí nebo komentují její jednání. Může vidět osobu, jež neexistuje – mluvit s ní, poslouchat ji.

  • Poruchy struktury vět – nemocný vsunuje do vět další témata, hodně odbíhá od hlavní myšlenky.

  • Bizarní jednání – chování nemocného je nápadné, podivné, abnormální.

Poradna lékaře

Dotaz:
Co je to indukovaná psychóza?

Odpověď:
Jde o stav, kdy jedna osoba trpí psychotickou ...

VSTOUPIT

Na cestě

Bez omezení