Příznaky negativní

Negativní příznaky znamenají ztrátu něčeho, co bylo u pacienta před propuknutím nemoci přítomné. V průběhu onemocnění se u části osob se schizofrenií mění schopnosti fungování v životě. Negativní příznaky, ztráta původních schopností, ovlivňují další osud pacienta více než ty pozitivní. Proto se lékaři snaží v léčbě vybírat především ty léky, které zabírají dobře i na negativní příznaky.

Negativní příznaky (symptomy):

  • emoční oploštění
  • nedostatek vůle k činnosti
  • méně emocí, které jsou také méně výrazné
  • zchudnutí řečového projevu
  • při řeči zárazy vprostřed věty
  • bezcílnost
  • nečinnost
  • ztráta vztahů s okolím
  • stažení se do sebe

Poradna lékaře

Dotaz:
Co je to indukovaná psychóza?

Odpověď:
Jde o stav, kdy jedna osoba trpí psychotickou ...

VSTOUPIT

Na cestě

Bez omezení