Léčba

Schizofrenie patří mezi vyléčitelná onemocnění. Dobře vedená terapie dává pacientovi šanci žít kvalitní život, produktivní a cenný pro ostatní. Omezení pacienta má být co nejmenší. Hospitalizace je výhodná, pokud nemocný může těžit ze sníženého břemene zodpovědnosti v chráněném prostředí.

S léčbou je třeba začít pokud možno co nejdříve. Včasné zahájení terapie má výrazný vliv na budoucí průběh onemocnění. Strach přijít se svým problémem do ordinace psychiatra neprospívá nikomu – pacientovi ani jeho rodině.

Léčba schizofrenie zahrnuje:

  • Léky proti schizofrenii, tzv. antipsychotika – antipsychotické léky užívané k léčbě schizofrenie se dělí na dvě skupiny. Starší léky (také známé jako neuroleptika) se označují jako „konvenční“ či „typická“ antipsychotika. Novější druhy antipsychotických léků, které se začaly objevovat v devadesátých letech 20. století, se nazývají „atypická“ antipsychotika. Novější atypické léky léčí větší skupinu příznaků a obvykle mají méně vedlejších nežádoucích účinků. Ty navíc bývají mírnější než u starších léků. Stále více se prokazuje, že novější léky jsou účinnější a vedou k déletrvajícímu zlepšení.

    Pomocí antipsychotických léků lze odstranit příznaky nemoci jako halucinace a bludy, uspořádat řeč a myšlení, bránit návratu příznaků (relapsu) atd. Jednoduše řečeno, antipsychotické léky mohou člověku se schizofrenií pomoci zlepšit kontakt se skutečností. Člověk se tak stává více motivovaným a buduje si pozitivní vztahy s jinými lidmi. To vede ke zlepšení kvality života a pomáhá tak lidem trpícím schizofrenií žít smysluplný život a být součástí společnosti.

  • Léky na zklidnění (je-li to opravdu třeba) – užívají se k utišení nervozity, neklidu. Působí na celkové zklidnění pacienta.

  • Psychoterapii – psychoterapeutická péče o pacienta se schizofrenií je velmi důležitá pro jeho další život (viz psychoterapie) a je nedílnou součástí léčby zejména po odeznění akutních příznaků.

Poradna lékaře

Dotaz:
Co je to indukovaná psychóza?

Odpověď:
Jde o stav, kdy jedna osoba trpí psychotickou ...

VSTOUPIT

Na cestě

Bez omezení