Genetický vliv

Pro vlastní průběh nemoci jsou důležité genetické predispozice. Schizofrenie pravděpodobně vzniká spolupůsobením více genů. Tyto geny nejsou nijak zvláštní, bývají běžně v populaci přítomny, co je ale špatné je jejich kombinace. A výskyt jednotlivých genů u každého jednotlivce pak určuje riziko vzniku onemocnění. Schizofrenie totiž vzniká součtem účinků více genů. Každý jeden ze zodpovědných genů by nebyl schopen nemoc vyvolat.

Také v reakci na léčbu hraje genetika významnou roli. Existují tak zvaní „nonrespondeři“ na léčbu. Jsou to lidé, u nichž daný lék (nebo skupina léků) nemá účinek. Probíhá intenzivní výzkum ohledně dědičných dispozic v tomto směru. Bylo by velmi výhodné určit předem, který lék bude nejlépe potlačovat příznaky schizofrenie.

Poradna lékaře

Dotaz:
Co je to indukovaná psychóza?

Odpověď:
Jde o stav, kdy jedna osoba trpí psychotickou ...

VSTOUPIT

Na cestě

Bez omezení