Napsali o nás

Remise a zlepšení kognitivních funkcí po změně léčby na léčbu ziprasidonem u pacientů se schizofrenií

Je dobře známé, že úbytek kognitivních funkcí souvisí s prognózou pacienta. Pokud ale jedno antipsychotikum nevede k očekávanému účinku, často se přidává v léčbě další. Nejčastějším důvodem je strach z účinku vysazení prvního antipsychotika. Benefit kombinované léčby ale zatím nebyl přesvědčivě dokázán u řady kombinací léčiv. Je proto vhodné zkoumat změny po vysazení antipsychotik a nahrazení jedním jiným lékem.

Vědce zajímal účinek změny antipsychotické léčby risperidonem, olanzapinem či klasickými antipsychotiky za léčbu ziprasidonem. Zkoumali asociaci mezi klinickou remisí onemocnění a zlepšením výkonu v neuropsychologických testech nemocných se schizofrenií.

Do rozsáhlého projektu bylo zahrnuto 184 osob. Z nich 136 nedosáhlo kritérií pro remisi, 40 splňovalo kritéria remise onemocnění. Symptomy podle PANSS (škála pro měření pozitivních a negativních příznaků) hodnotili lékaři na počátku změny a po šesti měsících. Zkoumané osoby podstoupily testování pomocí neuropsychologických baterií.

Během šesti měsíců si remisi udrželo 85 % jedinců ze 40. Ze zbývajících 136 pacientů 33 % nově dosáhlo remise onemocnění. Po šesti měsících bylo tedy ve fázi remise 55 % všech pacientů. U 34 % osob došlo ke zlepšení kognitivních funkcí.

Ziprasidon se zdá být vhodným lékem pro pacienty, kteří nereagovali uspokojivě na první výběr antipsychotika.

Zdroj: Buckley PF, et al. The relationship between symptomatic remission and neuropsychological improvement in schizophrenia patients switched to treatment with ziprasidone. Schizophrenia Research 2007;94:99–106.


Poradna lékaře

Dotaz:
Co je to indukovaná psychóza?

Odpověď:
Jde o stav, kdy jedna osoba trpí psychotickou ...

VSTOUPIT

Na cestě

Bez omezení