Napsali o nás

Léčba akutní psychózy u agitovaných pacientů

Účinky léčby jednotlivými přípravky z řad antipsychotik jsou podrobně zmapovány. Méně informací je dostupných co se rychlosti nástupu účinků týče. Účelem dvojitě zaslepené studie bylo určit časnou odpověď na léčbu ziprasidonem IM s důrazem na redukci agitace.

Ve výzkumu byl monitorován účinek na hospitalizované agitované pacienty během 24 hodin po nasazení. K léčbě použili lékaři dávku 2 mg u 38 pacientů a 20 mg u 41 osob se schizofrenií. Účinnost vyhodnocovali pomocí PANSS (positive and negative symptom scale) – se zaměřením pouze na pozitivní symptomy, a pomocí PANSS early psychosis factor score (zahrnující dezorganizace, halucinatorní chování a neobvyklý myšlenkový obsah). Hodnocení prováděli po 4 a 24 hodinách od podání přípravku.

Výsledky ukázaly, že ziprasidon má významný na dávce závislý účinek na výskyt pozitivních symptomů a na PANSS early psychosis factor score. A to jak po 24 hodinách, tak také již po čtyřech hodinách. Byl pozorován účinek nejen na agitaci pacientů, ale také přímo na příznaky časné fáze psychózy.

Z výsledků vyplývá, že ziprasidon může mít větší vliv na zlepšení akutních psychotických symptomů, než se původně v literatuře uvádělo.

Zdroj: Agid O, et al. Early onset of antipsychotic response in the treatment of acutely agitated patients with psychotic disorders. Schizophr Res 2008; doi:10.1016/j.schres.2008.03.016


Poradna lékaře

Dotaz:
Co je to indukovaná psychóza?

Odpověď:
Jde o stav, kdy jedna osoba trpí psychotickou ...

VSTOUPIT

Na cestě

Bez omezení