Odborník menu

 

Anketa

 

Žije ve Vašem okolí pacient se schizofrenií?

 

Ano, přímo v mé rodině

 

1520

 

Ano, v sousedství

 

563

 

Neznám nikoho takového

 

668

 

Nevím

 

508

 

Studie

Remise a zlepšení kognitivních funkcí po změně léčby na léčbu ziprasidonem u pacientů se schizofrenií

Je dobře známé, že úbytek kognitivních funkcí souvisí s prognózou pacienta. Pokud ale jedno antipsychotikum nevede k očekávanému účinku, často se přidává v léčbě další. Nejčastějším důvodem je strach z účinku vysazení prvního antipsychotika. Benefit kombinované léčby ale zatím nebyl přesvědčivě dokázán u řady kombinací léčiv. Je proto vhodné zkoumat změny po vysazení antipsychotik a nahrazení jedním jiným lékem.

Vědce zajímal účinek změny antipsychotické léčby risperidonem, olanzapinem či klasickými antipsychotiky za léčbu ziprasidonem. Zkoumali asociaci mezi klinickou remisí onemocnění a zlepšením výkonu v neuropsychologických testech nemocných se schizofrenií.

Do rozsáhlého projektu bylo zahrnuto 184 osob. Z nich 136 nedosáhlo kritérií pro remisi, 40 splňovalo kritéria remise onemocnění. Symptomy podle PANSS (škála pro měření pozitivních a negativních příznaků) hodnotili lékaři na počátku změny a po šesti měsících. Zkoumané osoby podstoupily testování pomocí neuropsychologických baterií.

Během šesti měsíců si remisi udrželo 85 % jedinců ze 40. Ze zbývajících 136 pacientů 33 % nově dosáhlo remise onemocnění. Po šesti měsících bylo tedy ve fázi remise 55 % všech pacientů. U 34 % osob došlo ke zlepšení kognitivních funkcí.

Ziprasidon se zdá být vhodným lékem pro pacienty, kteří nereagovali uspokojivě na první výběr antipsychotika.

Zdroj: Buckley PF, et al. The relationship between symptomatic remission and neuropsychological improvement in schizophrenia patients switched to treatment with ziprasidone. Schizophrenia Research 2007;94:99–106.


SchizoAcademy

Indukovaná psychóza v rodině mladé pacientky se schizofrenií
  Tři ženy, babička, matka a vnučka, byly postupně hospitalizovány na Psychiatrické klinice v Bratislavě pro psychotické příznaky. V rodině se objevila tzv. indukovaná psychóza, tedy stav, kdy jedna osoba trpí psychotickou poruchou a druhá (zpravidla submisivní, závislá, pasivní) začne svět jejích bludných představ sdílet.
  Čti více Archiv


Remise a zlepšení kognitivních funkcí po změně léčby na léčbu ziprasidonem u pacientů se schizofrenií
  Je dobře známé, že úbytek kognitivních funkcí souvisí s prognózou pacienta. Pokud ale jedno antipsychotikum nevede k očekávanému účinku, často se přidává v léčbě další. Nejčastějším důvodem je strach z účinku vysazení prvního antipsychotika.
  Čti více Archiv


Léčba akutní psychózy u agitovaných pacientů
  Účinky léčby jednotlivými přípravky z řad antipsychotik jsou podrobně zmapovány. Méně informací je dostupných co se rychlosti nástupu účinků týče. Účelem dvojitě zaslepené studie bylo určit časnou odpověď na léčbu ziprasidonem IM s důrazem na redukci agitace.
  Čti více Archiv