Odborník menu

 

Anketa

 

Žije ve Vašem okolí pacient se schizofrenií?

 

Ano, přímo v mé rodině

 

1520

 

Ano, v sousedství

 

563

 

Neznám nikoho takového

 

668

 

Nevím

 

508

 

Odborné akce

 

12.–15. 6. 2008
VII. Sjezd psychiatrické společnosti
Špindlerův Mlýn
kontakt: www.guarant.cz/CPSsjezd2008

 

20.–25. 9. 2008
World congress of psychiatry
Praha
kontakt: www.wpa-prague2008.cz

 

23.–24. 10. 2008
Psychiatrie pro praxi: V. konference ambulantních psychiatrů
Olomouc
kontakt: breckova@solen.cz

 

21.–22. 11. 2008
23. celostátní sympozium - DUŠEVNÍ ZDRAVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE
Brno
kontakt: msvestkova@fnbrno.cz

 

5.–8. 11. 2009
Kongres ČPS na téma: LÉČBA V PSYCHIATRII
Karlovy Vary
kontakt: http://www.guarant.cz/lecbavpsychiatrii2009

SchizoAcademy

Indukovaná psychóza v rodině mladé pacientky se schizofrenií
  Tři ženy, babička, matka a vnučka, byly postupně hospitalizovány na Psychiatrické klinice v Bratislavě pro psychotické příznaky. V rodině se objevila tzv. indukovaná psychóza, tedy stav, kdy jedna osoba trpí psychotickou poruchou a druhá (zpravidla submisivní, závislá, pasivní) začne svět jejích bludných představ sdílet.
  Čti více Archiv


Remise a zlepšení kognitivních funkcí po změně léčby na léčbu ziprasidonem u pacientů se schizofrenií
  Je dobře známé, že úbytek kognitivních funkcí souvisí s prognózou pacienta. Pokud ale jedno antipsychotikum nevede k očekávanému účinku, často se přidává v léčbě další. Nejčastějším důvodem je strach z účinku vysazení prvního antipsychotika.
  Čti více Archiv


Léčba akutní psychózy u agitovaných pacientů
  Účinky léčby jednotlivými přípravky z řad antipsychotik jsou podrobně zmapovány. Méně informací je dostupných co se rychlosti nástupu účinků týče. Účelem dvojitě zaslepené studie bylo určit časnou odpověď na léčbu ziprasidonem IM s důrazem na redukci agitace.
  Čti více Archiv