Odborník menu

 

Anketa

 

Žije ve Vašem okolí pacient se schizofrenií?

 

Ano, přímo v mé rodině

 

2108

 

Ano, v sousedství

 

1131

 

Neznám nikoho takového

 

1430

 

Nevím

 

860

 

Publikace

Knihy

 • Sadock B, Sadock V. Comprehensive Textbook of Psychiatry. 7. Ed. New York: Lippincott Williams and Wilkins, 2000. 3564 s.
 • Höschl C., Libiger J., Švestka J, eds. Psychiatrie. 2. vyd. Praha: Tigis, 2004. 884 s.
 • Raboch J, Zvolský P, eds. Psychiatrie. Praha: Galén, 2001. 622 s.
 • Lieberman JE. Reintegration of the Schizophrenic Patient. London: Science Press, 1998.
 • Hirsch SR, Weinberger DR, eds. Schizophrenia. Oxford: Blackwell Science, 1995.
 • Motlová L, Koukolík F. Schizofrenie. Praha: Galén, 2005. 437 s.

 

Časopisy české

 • Česká a slovenská psychiatrie
 • Psychiatrie
 • Psychiatrie pro praxi

 

Časopisy zahraniční

 • Americal Journal of Psychiatry
 • Archieves of General Psychiatry
 • British Journal of Psychiatry
 • Journal of Mental Disorders
 • Schizophrenia Bulletin
 • Schizophrenia Research

 

Zásadní články v časopisech:

 • Jablensky A, et al. Schizophrenia: Manifestations, Incidence and Course in Different Cultures. A World Heath Organization Ten-Country Study. Psychol Med 1992(Suppl. 20).
 • Mohr P. Deficitní syndrom u schizofrenie: Přehled. Psychiatrie 1998;2.

 

Internetové odkazy

 • http://www.schizophrenia.co – komplexní a nejrozsáhlejší zdroj informací dané problematiky
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Schizophrenia – podrobný popis s kvalitním rozcestníkem
 • http://www.mentalhelp.net/poc/center_index.php?id=7 – oborové téma portálu http://www.MentalHelp.net
 • http://www.ordinace.cz/clanek/schizofrenie – ojedinělý český zdroj, redakce MeDitorial
 • http://www.geodon.com – produktové stránky Zeldox (Geodon)

SchizoAcademy

Indukovaná psychóza v rodině mladé pacientky se schizofrenií
  Tři ženy, babička, matka a vnučka, byly postupně hospitalizovány na Psychiatrické klinice v Bratislavě pro psychotické příznaky. V rodině se objevila tzv. indukovaná psychóza, tedy stav, kdy jedna osoba trpí psychotickou poruchou a druhá (zpravidla submisivní, závislá, pasivní) začne svět jejích bludných představ sdílet.
  Čti více Archiv


Remise a zlepšení kognitivních funkcí po změně léčby na léčbu ziprasidonem u pacientů se schizofrenií
  Je dobře známé, že úbytek kognitivních funkcí souvisí s prognózou pacienta. Pokud ale jedno antipsychotikum nevede k očekávanému účinku, často se přidává v léčbě další. Nejčastějším důvodem je strach z účinku vysazení prvního antipsychotika.
  Čti více Archiv


Léčba akutní psychózy u agitovaných pacientů
  Účinky léčby jednotlivými přípravky z řad antipsychotik jsou podrobně zmapovány. Méně informací je dostupných co se rychlosti nástupu účinků týče. Účelem dvojitě zaslepené studie bylo určit časnou odpověď na léčbu ziprasidonem IM s důrazem na redukci agitace.
  Čti více Archiv