Odborník menu

 

Anketa

 

Žije ve Vašem okolí pacient se schizofrenií?

 

Ano, přímo v mé rodině

 

2066

 

Ano, v sousedství

 

989

 

Neznám nikoho takového

 

1388

 

Nevím

 

821

 

Studie

Léčba akutní psychózy u agitovaných pacientů

Účinky léčby jednotlivými přípravky z řad antipsychotik jsou podrobně zmapovány. Méně informací je dostupných co se rychlosti nástupu účinků týče. Účelem dvojitě zaslepené studie bylo určit časnou odpověď na léčbu ziprasidonem IM s důrazem na redukci agitace.

Ve výzkumu byl monitorován účinek na hospitalizované agitované pacienty během 24 hodin po nasazení. K léčbě použili lékaři dávku 2 mg u 38 pacientů a 20 mg u 41 osob se schizofrenií. Účinnost vyhodnocovali pomocí PANSS (positive and negative symptom scale) – se zaměřením pouze na pozitivní symptomy, a pomocí PANSS early psychosis factor score (zahrnující dezorganizace, halucinatorní chování a neobvyklý myšlenkový obsah). Hodnocení prováděli po 4 a 24 hodinách od podání přípravku.

Výsledky ukázaly, že ziprasidon má významný na dávce závislý účinek na výskyt pozitivních symptomů a na PANSS early psychosis factor score. A to jak po 24 hodinách, tak také již po čtyřech hodinách. Byl pozorován účinek nejen na agitaci pacientů, ale také přímo na příznaky časné fáze psychózy.

Z výsledků vyplývá, že ziprasidon může mít větší vliv na zlepšení akutních psychotických symptomů, než se původně v literatuře uvádělo.

Zdroj: Agid O, et al. Early onset of antipsychotic response in the treatment of acutely agitated patients with psychotic disorders. Schizophr Res 2008; doi:10.1016/j.schres.2008.03.016


SchizoAcademy

Indukovaná psychóza v rodině mladé pacientky se schizofrenií
  Tři ženy, babička, matka a vnučka, byly postupně hospitalizovány na Psychiatrické klinice v Bratislavě pro psychotické příznaky. V rodině se objevila tzv. indukovaná psychóza, tedy stav, kdy jedna osoba trpí psychotickou poruchou a druhá (zpravidla submisivní, závislá, pasivní) začne svět jejích bludných představ sdílet.
  Čti více Archiv


Remise a zlepšení kognitivních funkcí po změně léčby na léčbu ziprasidonem u pacientů se schizofrenií
  Je dobře známé, že úbytek kognitivních funkcí souvisí s prognózou pacienta. Pokud ale jedno antipsychotikum nevede k očekávanému účinku, často se přidává v léčbě další. Nejčastějším důvodem je strach z účinku vysazení prvního antipsychotika.
  Čti více Archiv


Léčba akutní psychózy u agitovaných pacientů
  Účinky léčby jednotlivými přípravky z řad antipsychotik jsou podrobně zmapovány. Méně informací je dostupných co se rychlosti nástupu účinků týče. Účelem dvojitě zaslepené studie bylo určit časnou odpověď na léčbu ziprasidonem IM s důrazem na redukci agitace.
  Čti více Archiv